ซ้อมสวนสนามครั้งที่ 1
เมื่่อ วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558