หมอจากโรงพยาบาลบางมูลนาก มาตวจไข้หวัดอีดำอีแดง
เมื่่อ วันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2558