แสดงความยินดีที่ คุณครูปัญญา ได้รับรางวัล คุรุสดุดี
เมื่่อ วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2558