กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ประจำปี 2558
เมื่่อ วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2558