ประกวดร้องเพลงวันภาษาไทยรอบคัดเลือกประจำปี 2558
เมื่่อ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฏาคม 2558