กิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี 2558
เมื่่อ วันจันทร์ ที่ 27 ‎กรกฎาคม ‎2558