มอบทุนการศึกษา (พันอุลิต)
เมื่่อ วันอังคาร ที่ 4 ‎สิงหาคม ‎2558