สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปี 2558
เมื่่อ วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2558
ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย