มอบรางวัลแข่งขันวาดภาพ
เมื่่อ วันพุธ ที่ 19 ‎สิงหาคม ‎2558