มอบเกียรติบัตรตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
เมื่่อ วันพุธ ที่ 19 ‎สิงหาคม ‎2558