ดนตรีเพื่อประชาชนประจำปี 2558
เมื่่อ วันเสาร์ ที่ 29 ‎สิงหาคม ‎2558