น้อมจิตมุฑิตาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2558
เมื่่อ วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558