เกษียณอายุราชการครูประจำปี 2558
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
เมื่่อ วันอังคาร ที่ 29 ‎กันยายน ‎2558
เกษียณอายุราชการครูประจำปี 2558-01
เกษียณอายุราชการครูประจำปี 2558-02