คัดเลือกตัวนักกีฬาแต่ละสีก่อนทำการซ้อม และ การแข่งขัน
กีฬาสีภายในโรงเรียน
เมื่่อ วันจันทร์ ที่ 9 ‎พฤศจิกายน ‎2558