กิจกรรมวันพ่อ ณ ที่ว่าการอำเภอบางมูลนากประจำปี 2558
เมื่่อ วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2558