โครงการอบรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2559
อบรมการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา - 01
อบรมการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา - 02
อบรมการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา - 03
อบรมการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา - 04