กิจกรรมวันวิสาขบูชา
วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559