ประชุมผู้ปกครอง
ระดับชั้นอนุบาล 3ขวบ และ 4ขวบ (นักเรียนใหม่)
วันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2560