ร่วมลงนามถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
วันพฤหัสบดี ที่ 9 ‎มิถุนายน ‎2559