ประชุมสรุปงานเดือนพฤษภาคม
วันพฤหัสบดี ที่ 9 ‎มิถุนายน ‎2559