กิจกรรมประชาธิปไตย
เลือกตั้งประธานนักเรียน และ ประกาศผลการเลือกตั้ง
พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานนักเรียนปีการศึกษา 2559
วันศุกร์ ที่ 10 ‎มิถุนายน ‎2559