กิจกรรมไหว้ครู
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559
กิจกรรมไหว้ครู -01
กิจกรรมไหว้ครู -02