กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่
วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2559
กิจกรรมการแสดงและมอบรางวัล
คุณตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
เดินขบวนรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด