ประกวดร้องเพลงรอบคัดเลือกวันภาษาไทยแห่งชาติ
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2559