งานเกษียณจังหวัดพิษณุโลกปีการศึกษา 2559
วันเสาร์ ที่ 30 ‎กรกฎาคม ‎2559