เดินขบวนรณรงค์การออกเสียงประชามติ
วันพฤหัสบดี ที่ 4 ‎สิงหาคม ‎2559