นิทรรศการ "พัฒนาเด็กไทย ตามนโยบายผู้ว่าฯ" จังหวัดพิจิตร
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559