วันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก
วันศุกร์ ที่ 12 ‎สิงหาคม ‎2559