มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 59
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี