สอบกลางภาคปีการศึกษา 2559
วันที่ 6- 7 ‎ตุลาคม ‎2559