มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
ผู้เข้าร่วมโครงการหนูน้อนักอนุรักษ์
วันพุธ ที่ 2 ‎พฤศจิกายน ‎2559