ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
วันที่ 4-6 พฤศจิกายน ‎2559