ซ้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่ในหลวงรัชกาลที่ 9
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ‎พฤศจิกายน ‎2559