ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่ในหลวงรัชกาลที่ 9
วันศุกร์ ที่ 11 ‎พฤศจิกายน ‎2559