ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
วันพุธ ที่ 16 ‎พฤศจิกายน ‎2559