ประชุมสรุปงานเดือน กุมภาพันธ์
และมอบของขวัญวันเกิด
วันอังคาร ที่ 28 ‎กุมภาพันธ์ ‎2560