ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมบุณฑริก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"