ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนคุณธรรม
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฏร์อุทิศ"
วันจันทร์ ที่ 5 ‎มิถุนายน ‎2560