ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
มามอบตุ๊กตาให้นักเรียน
วันพุธ ที่ 14 ‎มิถุนายน ‎2560