ซ้อมเดินสวนสนาม
วันพฤหัสบดี ที่
29 ‎มิถุนายน ‎2560