มอบของขวัญวันคล้ายวันเกิด + ประชุมสรุปงานเดือนมิถุนายน
วันศุกร์ ที่ 7 ‎กรกฎาคม ‎2560