งานมุทิตาจิตผู้บริหารและครูผู้เกษียณอายุราชการ
วันเสาร์ ที่ 22 ‎กรกฎาคม ‎2560