นักเรียนได้รับรางวัลกิจกรรมการแข่งขันจินตคณิต
ในงานแข่งขัน It's NADAKIDS playtime จินตคณิตครั้งที่ 13
ณ Dream World กรุงเทพฯ
วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560