สรุปภาพกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาว่ายน้ำ
วันพุธ ที่ 30 ‎สิงหาคม ‎2560