งานเกษียณผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
วันเสาร์ ที่ 30 ‎กันยายน ‎2560
งานเกษียนช่วงบ่าย
งานเกษียณช่วงกลางคืน