พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันพฤหัสบดี ที่ 26 ‎ตุลาคม ‎2560