งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
วันที่ 16-18 พฤศจิกายน ‎2560