พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 25 พฤศจิกายน ‎2560