กิจกรรมงานเจ้าพ่อแก้ว ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 16 ธันวาคม ‎2560กิจกรรมซ้อม
วันจริง