กิจกรรม มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ตำรวจผู้ดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน และเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดจากเทศบาลเมืองบางมูลนาก
วันที่ 5 มกราคม ‎2561